Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Opublikowano czwartek, 4 kwietnia 2013, ostatnia aktualizacja czwartek, 4 kwietnia 2013 19:53:26

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc mieszkańcom miasta, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych. Ośrodek organizuje i koordynuje całość działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia w Gdyni.


Pomoc rodzinie:

Zespół ds. wsparcia dziecka i rodziny
- ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, tel. 58 782 01 21

Do zakresu działania zespołu należy:
 
  • prowadzenie spraw  związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń na pokrycie kosztów  utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 58 782 01 20 wew.54,
  • pomoc w usamodzielnianiu wychowanków, tel. 58 782 01 20 wew.52,
  • kierowanie  dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych, tel. 58 782 01 20 wew.59,
  • prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem opłat przez rodziców i inne osoby zobowiązane, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, tel. 58 782 01 20 wew.94
Więcej informacji: http://www.mopsgdynia.pl/www/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=54


Wnioski o wsparcie finansowe:
http://www.mopsgdynia.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=31
 

Pomoc seniorom:

Zespół ds. wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych - ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, tel. 58 782 01 21

Zespół wspiera osoby niepełnosprawne np. w likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się, kieruje do domów pomocy społecznej osoby wymagające opieki całodobowej.

Do zadań zespołu należy:
 
  • kierowanie do domów pomocy społecznej, tel. 58 782 01 20 wew. 67,
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, tel. 58 782 01 20, wew. 91,
  • dofinansowanie do  przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, tel. 58 782 01 20, wew. 91,
  • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, tel. 58 782 01 20 wew. 67,
  • dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, tel. 058 782 01 20, wew. 91: 58 625 93 66.
 

Wolontariusze w MOPS: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać osobom bądź rodzinom, które z różnych względów tej pomocy potrzebują, są to głównie osoby niepełnosprawne, starsze i chore.

Pomoc osobom niepełnosprawnym to przede wszystkim bycie z nimi, towarzyszenie im, wspieranie i motywowanie do aktywności. Często są to osoby samotne, które otrzymują pomoc specjalistyczną, ale brakuje im kontaktu z drugą osobą. Osoby starsze również oczekują towarzystwa wolontariuszy, rozmowy, wspólnego czytania prasy i książek. Często seniorzy mają dużo do powiedzenia, ale brakuje im słuchaczy. Pomoc dzieciom polega głównie na zabawie z nimi, wypełnianiu im czasu wolnego. Dzieci oczekują również pomocy w lekcjach i korepetycji z różnych przedmiotów.

Wszystkie osoby, które czują, że chciałyby pomóc innym i dzielić z nim swój czas, proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Grabowo 2, pokój 31, do koordynatora do spraw wolontariatu Gabrieli Czaplickiej.

Wolontariusze proszeni są o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, tel. 58 782 01 20.

Więcej informacji: http://www.mopsgdynia.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=8


 

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się