Karta Gdynia Rodzinna

Opublikowano wtorek, 2 kwietnia 2013, ostatnia aktualizacja poniedziałek, 18 kwietnia 2016 13:54:51

Zapraszamy do zapoznania się z programem kart zniżkowych dla gdyńskich rodzin. Karta podstawowa Gdynia rodzinna dla wszystkich gdyńskich rodzin, które są zainteresowane korzystaniem z oferty specjalnych zniżek oraz specjalna Karta Gdynia Rodzinna PLUS dla rodzin wielodzietnych posiadających co najmniej czworo dzieci umożliwiająca bezpłatne poruszanie się komunikacją miejską.

Karta Gdynia Rodzinna
 

Celem wprowadzenia karty zniżkowej dla gdyńskich rodzin jest zwiększenie dostępności do kultury, imprez sportowych i rekreacji przez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg rodzinnych - zarówno w ofercie instytucji miejskich jak i partnerów prywatnych.

Karta upoważnia do zniżek na zasadach wskazanych przez partnera. Każdy partner wskazuje indywidualną ofertę zniżek dla posiadaczy Karty. Partner programu może wymagać okazania dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej w celu weryfikacji danych widniejących na Karcie.

Lista Partnerów - lista partnerów

Z karty korzystać może gdyńska Rodzina:

 • posiadająca jedno dziecko i więcej w wieku do 18 r. ż. (w tym samotni rodzice, opiekunowie, rodziny zastępcze. Rodzice nie mieszkający ze sobą mogą pobrać kartę niezależnie na to samo dziecko. Jednej rodzinie przysługuje prawo do wpisania maksymalnie dwóch osób dorosłych - rodziców lub opiekunów na karcie)
 • zameldowana na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy
 • zamieszkująca w Gdyni i odprowadzająca podatek do miejscowego Urzędu Skarbowego właściwego dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Gdyni
5 KROKÓW DO KORZYSTANIA Z KARTY GDYNIA RODZINNA

1. Wypełnij WNIOSEK
Wniosek można znaleźć:
 • w Informacji w siedzibie Urzędu Miasta na ul. Piłsudskiego 
 • w Informacji Turystycznej na ul. 10 lutego
 • w InfoBox
 • w biurach Rad Dzielnic
 • pobrać tutaj: wniosek do pobrania
Przygotuj następujące dane:
 • imiona i nazwiska członków rodziny
 • numery pesel
 • adres zamieszkania - do korespondecji i wysyłki karty !
 • telefon kontaktowy
 • adres email
Karty są ważne przez 2 lata od dnia wydania.
WAŻNE!!!   Załącz do wniosku konieczne dokumenty:
 • W przypadku dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej do wniosku należy dołączyć kopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej (oryginał do wglądu).
 • W przypadku dziecka posiadającego inne nazwisko należy dołączyć kopię aktu urodzenia (oryginał do wglądu).
 • W przypadku, gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gdyni do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego właściwego dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Gdyni (np. zaświadczenie z US lub kopię pitu bez widocznych kwot)
2. Złóż wniosek
Wypełniony wniosek wraz z koniecznymi załącznikami można złożyć w punkcie podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub ul. 10 lutego 24 osobiście lub listownie.

3. Weryfikacja wniosku
Po złożeniu wniosek podlega weryfikacji przez Referat Ewidencji Ludności i jeśli wszystkie dane są prawidłowe i zgodne koordynator projektu zarejestruje dane w systemie i przygotuje Kartę.
Każda rodzina otrzyma jedną Kartę, na której znajdą się imiona i nazwiska, numer Karty oraz data jej ważności karty. Karta ważna jest z dokumentem tożsamości!

4. Odbierz Kartę
Kartę można odebrać osobiście lub listownie.

Osobiście:
 • Kartę odbieramy po około 30 dniach od złożenia wniosku w Urzędzie Miasta Gdyni - Stanowisko 2 - parter, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
  Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Jeśli karty nie może odebrać wnioskodawca, prosimy o dostarczenie przez osobę odbierającą upoważnienia do odbioru kart podpisanego przez wnioskodawcę.
Listownie:
 • Czekamy na kartę, która zostanie wysłana na adres podany we wniosku o ile wybrana zostanie opcja wysyłki.

5. Korzystaj z Karty!!! 
partnerów karty


UWAGA!!!
INFORMACJA DLA PARTNERÓW PROGRAMU

Zapraszamy do udziału w Programie prywatnych przedsiębiorców, szczególnie: kina, sale zabaw dla dzieci, punkty usługowe, restauracje, kawiarnie itp. Wszelkich informacji na temat uczestnictwa w Programie udziela koordynator projektu Pani Justyna Śliwicka z Urzędu Miasta Gdyni - Biuro Prezydenta, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój: 114,  tel.: 58 66 88 385; adres email: rodzina@gdynia.pl  
Wzór porozumienia dla Partnerów w załączniku - wzór porozumienia
Wszystkie firmy uczestniczące w Programie otrzymują specjalne oznaczenia – Tu honorujemy Kartę Gdynia Rodzinna.

Wniosek i regulamin do pobrania poniżej:
Regulamin przyznawania i wydawania karty
Wniosek - formularz
Do pobrania teksty uchwał:
http://www.gdynia.pl/g2/2013_05/68137_fileot.pdf
http://www.gdynia.pl/g2/2013_09/73159_fileot.pdf

 

Karta Gdynia Rodzinna PLUS

Wnioski o wydanie kart elektronicznych Gdynia Rodzinna PLUS, uprawniających do bezpłatnych przejazdów ZKM na terenie miasta Gdyni, wydawane są w Biurze Obsługi Klienta ZKM, ul. Kilińskiego 16 w Gdyni w godz. 10:30 - 18:00. Karta przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej zameldowanej w Gdyni pod wspólnym adresem, w której minimum jedno z rodziców jest w stanie udokumentować posiadanie co najmniej czworga dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 24 lat włącznie, pod warunkiem kontynuacji nauki przez te dzieci, które ukończyły 18 rok życia.

 Wniosek o wydanie karty "Gdynia Rodzinna Plus"

Wraz z wnioskiem, dostępnym także w BOK, należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:

1. W przypadku rodziców - dowody tożsamości ze zdjęciem
2. W przypadku wszystkich dzieci - akty urodzenia
3. W przypadku dzieci pomiędzy 18 a 24 rokiem życia - aktualne legitymacje szkolne lub studenckie
4. Potwierdzenie zameldowania na terenie Gdyni pod wspólnym adresem wszystkich osób wskazanych we wniosku
5. Udostępnić, opisane imieniem i nazwiskiem, aktualne zdjęcia w formacie legitymacyjnym (w celu wyrobienia kart)

Karty wydawane są dla dzieci w wieku powyżej czterech lat oraz gdy dziecko ukończy cztery lata w okresie ważności Karty.
Informujemy, że od dnia 25 sierpnia 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta ZKM, ul. Kilińskiego 16 w Gdyni w godz. 10.30 - 18.00 przedłużana będzie ważność Kart „Gdynia Rodzinna Plus” z okresem ważności 01.09.2015 - 31.08.2016 r.

Przypominamy, że w celu przedłużenia ważności kart należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
1. W przypadku rodziców - dowody tożsamości ze zdjęciem,
2. W przypadku dzieci pomiędzy 18 a 24 rokiem życia - aktualne legitymacje szkolne lub studenckie,
3. Potwierdzenie zameldowania na terenie Gdyni pod wspólnym adresem wszystkich osób wskazanych we wniosku.

W przypadku zgłoszenia się w jednym dniu nadmiernej liczby rodzin, ubiegających się o karty, ich odbiór możliwy będzie w dniach następnych w godz. 17.00-18.00.

Karta wydawana będzie bezpłatnie dla każdego członka rodziny wielodzietnej. Prawo otrzymania Karty „Gdynia Rodzinna Plus” dla siebie, współmałżonka i dzieci, przysługuje jednemu z rodziców rodziny wielodzietnej, który okaże wymagane dokumenty. Karta upoważniać będzie do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej wyłącznie na liniach zwykłych w granicach Gdyni we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności Karty. Koszt odtworzenia Karty „Gdynia Rodzinna Plus”, zagubionej lub zniszczonej z winy użytkownika wynosi 10 zł.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. wprowadziła dodatkowe uprawnienie dla posiadaczy karty Gdynia Rodzinna Plus - na przejazdy jednorazowe obowiązuje 30% ulga.
 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

16 czerwca 2014 r. ruszył rządowy program wprowadzający ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych.

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych na terenie całego kraju. Karta jest wydawana rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Program jest realziowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Oferta Partnerów Karty Dużej Rodziny.

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można składać wyłącznie w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 (były budynek PLO) w pokoju 224 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30. Wszelkie informacje na temat Karty można uzyskać pod numerami telefonów: 58 668 85 69, 58 668 89 80. Aktualne informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny są publikowane na naszej stronie internetowej w dziale: Wydziału Spraw Społecznych.

Zobacz także: Sprawa do załatwienia - Przyznanie Karty Dużej Rodziny


 

Komentarze (15)

osiakwaldemar@...
Mam troje dzieci! Przeprowadziłem się do Gdyni z Poznania! Żałuję, bo widać nie ma problemy aby wywalić na lotnisko 150 000 000 zł i pan Szczurek nadal twierdzi, że to dobrze leżące w błocie pieniądze, ale aby wesprzeć symbolicznie JAK W CAŁEJ POLSCE rodziny z trójką dzieci to pan Szczurek na to pieniędzy nie ma! Naprawdę Gdynia bardzo mnie rozczarowała!!! Żenujący spektakl marnotrawstwa ludzkiego kapitału i parodia wsparcia rodziny!
Wika Janowska
Jestem mieszkańcem gdańska i zawsze wysoko ceniłem sobie Gdynię.Niestety z robziną wielodzietną włodarze sobie nie radzą. Jeśli cała polska uznała źe duźa rodzina to 2+3 to do jakiego kraju naleźy Gdynia .p.Szczurek obudz się pan! Jak pan myśli jak postąpiła by p.Franciszka C. p.prezydencie wstyd.
Alicja Jastrzębska
Jako mieszkanka Gdyni jestem zażenowana , że władze tego miasta które chwali się nowoczesnością ,wydaje lekką ręką ogromne sumy pieniędzy na jakieś wymyślne  i zbędne dla  większości mieszkańców inwestycje , natomiast odmawia młodym ludziom z trójką dzieli Karty  rodzinnej PLUS.   Władze miasta powinny w tej sytuacji głośno się pochwalić w mediach swoimi ustawami    antyrodzinnymi.
Andrzej Banaszewski
Ciekawe, że rząd uważa rodzinę z trójką dzieci za rodzinę wielodzietną a włodarze Gdynia już nie !!!!
Mariola Stenka
kiedy Gdynia,tak jak inne miasta w Polsce, za rodzinę wielodzietną będzie uznawała troje dzieci? Rodzina wielodzietna – pojęcie socjologiczne używane w wielu krajach świata na określenie rodzin z wyższą niż przeciętna liczbą dzieci[1].Tak też rodzinę wielodzietną definiuje polskie prawo (rodzina, która posiada minimum troje dzieci).
Gdynia Rodzinna
Informacja jak uzyskać kartę jest na samej górze tej strony. Trzeba wypełnić wniosek i złożyć w Urzędzie Miasta.
tomasz dys
Warunek posiadania co najmniej 4 dzieci to kolejna ściema p.Szczurka. O ile inne miasta w Polsce (ostatnio Radom) wprowadzają warunek 3 dzieci, o tyle nasz Pan Prezydent podnosi poprzeczkę do 4. Czyli tak, żeby program dobrze wyglądał PR-owo w kolejnych wyborach, ale żeby przypadkiem nie rozdać przy tym za dużo - bo przecież nasz najjaśniejszy pieniążków potrzebuje, by finansować realizację prowincjonalnych ambicyjek, jak poronione lotnisko w Kosakowie, a nie w celu ich rozdawania jakimś chudzinom, co to nie potrafią zrobić więcej niż 3 dzieci.
Waldemar Orski
do Pani bea. Nie nic Pani nie przysługuje bo ma Pani tylko dwoje wiec "nie powinna mieć Pani problemów z pieniędzmi i z wychowaniem". I jak napisałem jak wyląduje Pani pod mostem to może na zupe do Alberta Panią zaproszą. Przestańce życ ludzie złudzeniami. Wszystko jest pięknie w telewizji dopiero jak idziesz z wnioskiem po zasiłek to dowiadujesz się gdzie twoje miejsce w szeregu. W zeszłum roku płaciłem za obiad w szkole 50 pln teraz płace 76 jakiejś prywatnej firmie. To jest właśnie taka sama troska jak ten program 4+ Pozdrawiam
Waldemar Orski
Jak dla mnie to wielka lipa ten program. Mam 3 dzieci. Czy to mnie dyskwalifikuje jako rodzica wielu dzieci? Cos próbują ale jak zwykle nie do końca szkoda że od 6 dzieci nie zaczyna się program. Zenada. W Gdansku jest normalnie od 3+. JAk caly ten chory rząd namawia do rodzenia dzieci a potem zostawia obywatela na pastwe losu. A ktoś przecież musi potem pracować na emerytury. Caly ten program pomocy to fikcja. Trzeba być mega biedakiem i bezdomnym żeby dostać jakies ochlapy bo rząd uwaza ze jak mam 3 dzieci i 2000 dochodu to już mi kasy nie brakuje i smialo na wyprawke mogę 2,5 tys wydac. Dno i 100 km mułu.
JULITA WITTSTOCK
WITAM! WIADOMO JUZ JAK MOZNA ZALATWIC KARTE GDYNIA RODZINNA?
Dorota Socha
DO BEA - do karty Gdynia Rodzinna plus brakuje Pani dwojki dzieci... 4+ nie oznacza rodzice plus dwoje dzieci, tylko czworo dzieci...
Beata Balcer
Witam, jestem samotną mamą dwójki 10-letnich bliźniaków, rozumiem, że niestety Gdynia rodzinna Plus dotyczy tylko pełnych rodzin ? mimo z reguły gorszej sytuacji finansowej osób samotnie wychowujących dzieci taka karta zniżkowa nie przysługuje?
Gdynia Rodzinna
O którą kartę pani pyta, pani "elciaa3" ? Gdynia rodzinna PLUS - dla rodzin 4+ uprawnienie do korzystania z ZKM, czy o kartę Gdynia Rodzinna - dla wszystkich gdyńskich rodzin?
Anna Stryczyńska
witam. potrzebne będą takie dokumenty:akty urodzenia dzieci,zaświadczenie o zameldowaniu wszystkich członków rodziny,zdjęcia,trzeba udać się do biura obsługi klienta zkm w Gdyni na ul .Kilińskiego i wypełnić wniosek.kartę otrzymuje się tego samego dnia.pozdrawiam
ela szlachetka
co należy zrobić by taką karte otrzymac? nie moge nigdzie wyczytac informacji na ten temat
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się