Ogólnopolskie programy stypendialno-pomocowe dla uczniów i studentów

Opublikowano wtorek, 2 kwietnia 2013, ostatnia aktualizacja środa, 3 kwietnia 2013 02:48:57

Ogólnopolskie programy stypendialne i pomocowe skierowane są do uczniów i studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz dla młodzieży potrzebującej wsparcia materialno-finansowego na dalsze kształcenie.

Stypendium Edukacyjnej Fundacji Czerneckich – program stypendialny EFC przewiduje objęcie opieką stypendialną gimnazjalistów, którzy pochodzą z obszarów wiejskich, uzyskali dobre wyniki w nauce i spełniają określone kryterium socjalne.
Więcej informacji: www.efc.edu.pl

Program Stypendialny „Solidarni” – program ma na celu wspomożenie finansowe zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności.
Więcej informacji: http://stypendia.mikolaj.org.pl

Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich – program przyznający stypendia pieniężne oraz udzielający pomocy materialnej wybitnie uzdolnionym uczniom.
Więcej informacji: http://fpbb.pl

Program stypendialny Fundacji Orlen Dar Serca – program obejmuje cztery rodzaje stypendiów: uczniowskie, skierowane do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; studenckie; pracownicze, dla dzieci tragicznie zmarłych pracowników PKN Orlen; stypendia RDD, czyli wsparcie uczniów i studentów, będących wychowankami rodzinnych domów dziecka.
Więcej informacji: www.orlendarserca.pl

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci – Fundusz zakłada pomoc uczniom o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, muzycznych, baletowych i plastycznych.
Więcej informacji: www.fundusz.org

Program stypendialny Fundacji Leszka Czarneckiego „Indeks Start2Start” – wsparcie finansowe dla wybitnie uzdolnionych, lecz niezamożnych maturzystów, umożliwiające im kontynuację nauki na najlepszych uczelniach krajowych.
Więcej informacji: www.fundacjajlc.pl
 

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się