Kampanie Społeczne

W Gdyni realizujemy wiele projektów skierowanych do rodzin, które obejmują działania miękkie i infrastrukturalne. Naszym zdaniem jednak, najtrudniejsze projekty to takie, które zmieniają postawy, budują nowe wizje. Kampanie społeczne, które rokrocznie podejmujemy poruszą trudne tematy, niepopularne i wymagające refleksji. Wierzymy, że dzięki nim inspirujemy mieszkańców do zmiany postaw, spojrzenia na świat i perspektywy, i że docieramy w ten sposób nie tylko do rodziców, ale także do innych mieszkańców ucząc ich otwartości i tolerancji do tej ważnej grupy jaką są najmłodsi gdynianie.