Kontakt

Samodzielny Referat ds. Polityki Rodzinnej 
telefon: 58 620 00 64 / e-mail: rodzina@gdynia.pl

Kontakt dla dzieci i młodzieży

Beata Nawrocka: b.nawrocka@gdynia.pl, tel.kom. / SMS 695 442 101, Instagram: Gdynia_Rodzinna Messenger (FB): Gdynia Rodzinna

Adres korespondencyjny:
Urząd Miasta Gdyni / Wydział Polityki Rodzinnej
aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

 

 

Gdyńskie Centrum Aktywności Rodziny
ul. Świętojańska 1 Gdynia
telefon: 58 620 00 64 / e-mail: rodzina@gdynia.pl

Regulamin dodawania informacji na stronę:
http://gdyniarodzinna.pl/strona/regulamin.html

Regulamin korzystania oraz udostępniania lokalu Urzędu Miasta Gdyni przy ul. Świętojańskiej 1 - Centrum Aktywności Rodziny 
- Regulamin korzystania z lokalu Urzędu Miasta Gdyni
- Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z lokalu UMG_formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z lokalu UMG_porozumienie

Miasto Przyjazne Dzieciom:
1. Diagnoza sytuacji dzieci 20. lipca 2020
2. Plan Działań Miasta Przyjaznego Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie


Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Gdynia Rodzinna:
http://www.gdynia.pl/g2/2012_11/60489_fileot.pdf 

Sprawozdanie z realizacji polityki rodzinnej miasta Gdynia za rok 2021

Sprawozdanie z realizacji polityki rodzinnej miasta Gdynia za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji polityki rodzinnej miasta Gdynia za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji projektu Gdynia rodzinna za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji projektu Gdynia rodzinna za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji projektu Gdynia rodzinna za rok 2016

Sprawozdanie z realizacji projektu Gdynia rodzinna za rok 2015

Sprawozdanie z realizacji projektu Gdynia rodzinna za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji projektu Gdynia rodzinna za rok 2013