SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 W GDYNI

adres:
ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 277, 81-155 Gdynia
tel:
58 625 48 55
e-mail:
sosw1@sosw1.eu
www:
www.sosw1.eu
OFERTA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNA W  
SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI
- dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 1. ZAJĘCIA WCZESNEGO  WSPOMAGANIA ROZWOJU
 • Terapia logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, zajęcia ruchowe, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, integracja sensoryczna, terapia widzenia, terapia W.Sherborne
- dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
z wieloraką niepełnosprawnością
 1. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
 2. ODDZIAŁ PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUKI SZKOLNEJ
 3. ODDZIAŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
 4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 KL I-VIII
 5. SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1
Oferta edukacyjno-terapeutyczna:
 • Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, zajęcia edukacyjno-wychowawcze,
 • Rewalidacja i wspomaganie wszechstronnego rozwoju,
 • Integracja sensoryczna,
 • EEG biofeedback, terapia widzenia, terapia ręki, dogoterapia, hipoterapia,
 • Terapia logopedyczna, psychologiczna,  pedagogiczna
 • Terapia audio-psycho-lingwistyczna wg Tomatisa
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC),
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne,
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 • Zajęcia przysposabiające do pracy
 • Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania: taneczne, muzyczne, teatralne, sportowe,
 • Przyjazna atmosfera nauki, dużo uśmiechu i radości,
 • Zajęcia świetlicowe w godzinach 6.30-8.00 oraz 13.00-15.00,
 • Codzienne wyżywienie – smaczne domowe obiady,
 • Dowóz uczniów do przedszkola i szkoły busem.
Tel 58 625 48 55        www.sosw1.eu
  Tel 58 625 98 83         sosw1@sosw1.eu

Lokalizacja

lokalizacja
Zobacz lokalizację

Opinie

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się